Co robimy

Schronisko Markot w Toruniu z dofinansowaniem Gminy Miasta Toruń

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu informuje, że w roku 2023 otrzymało dotację w wysokości 83.000 zł – ze środków Gminy Miasta Toruń – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w terminie od 23.01.2023 do 31.12.2023 – w zakresie Narodowego  Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”-I tura  – na  wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami – pn. ” ŻYCIE OD – NOWA-2023″

Program jest realizowany przy wsparciu Gminy Miasta Toruń