Co robimy

Ełk: Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2022

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w okresie od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2022” Całkowita wartość zadania wynosi: 76.950,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł pochodzi ze środków budżetu Państwa. Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Terapeutów ds. uzależnień, Lekarza psychiatry, Prawnika, Pracownika socjalnego przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia możliwości powrotu do społeczeństwa, rozwoju społeczno-zawodowego i edukacji.