Co robimy

Profilaktyka

hands profiStowarzyszenie MONAR od wielu lat specjalizuje się w działaniach profilaktycznych, które mają na celu zapobiegnie wystąpieniu lub rozwojowi zaburzeń, chorób i niepożądanych zjawisk społecznych. Zajmujemy się profilaktyką: uniwersalną, selektywną i wskazującą w ponad 20 Poradniach Profilaktyczno – Konsultacyjnych i ponad 20 Poradniach Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień na terenie całej Polski, gdzie rocznie z naszej pomocy korzysta 85 tysięcy osób.  W ciągu roku nasi specjaliści udzielają blisko 120 tysięcy porad.

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI STOWARZYSZENIA MONAR

W ramach Narodowego Programu Zdrowia (finansowanego i współfinasowanego ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizujemy:

PROGRAMY OGRANICZANIA RYZYKA SZKÓD ZDROWOTNYCH WŚRÓD OKAZJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Malborku

 

PROGRAMY PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ W PLACÓWKACH:

 

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień we Wrocławiu Al. Roosevelta
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Bydgoszczy Św. Trójcy
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bartoszycach

 

PROGRAMY WSPARCIA DLA RODZIN W PLACÓWKACH:

 

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Koninie
 • Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych – Wieliczka
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień we Wrocławiu Al. Roosevelta
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu ul. Trzebnicka

 

W ramach Narodowego Programu Zdrowia (finansowanego i współfinasowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych) realizujemy:

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA PROFILAKTYKĘ HIV, HCV, HBV I INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH WŚRÓD OSÓB UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW W PLACÓWKACH:

 • Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych – Wieliczka
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

 

UTWORZYLIŚMY I PROWADZIMY CENTRUM ZINTEGROWANEJ POMOCY I REDUKCJI SZKÓD W PLACÓWCE:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny

 

Rozwijamy programy terapeutyczne skierowane do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich w formie poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

WSPIERAMY REALIZACJĘ PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI FREDGOES NET W PLACÓWKACH:

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Nowej Soli
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień we Wrocławiu Al. Roosevelta
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu ul. Trzebnicka
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

 

REALIZUJEMY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ SKIEROWANEJ DO OSÓB ZAGROŻONYCH HAZARDEM LUB INNYMI UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI W:

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień we Wrocławiu Al. Roosevelta

oraz

PROGRAMY WZMACNIANIA MOTYWACJI DO OGRANICZENIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU LUB INNYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYMI ORAZ WSPARCIA ICH BLISKICH I RODZIN W:

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień we Wrocławiu Al. Roosevelta
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu ul. Trzebnicka

Dodatkowo prowadzimy działania w placówkach wsparcia dziennego poprzez wspierania rodzin w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi  m.in. w Klubie Profilaktyki Środowiskowej „NIE NUDA” w Ozorkowie.

 

W STOWARZYSZENIU MONAR DZIAŁA WYSPECJALIZOWANY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI REALIZUJĄCY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

 

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej – projekt skierowany do młodzieży (osób potencjalnie zagrożonych uzależnieniem) – liczba odbiorców 184 os.

 

Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków  – projekt skierowany do osób używających problemowo – liczba odbiorców 600 os.

 

Szkoła – motywator do samorozwoju – projekt skierowany do młodzieży (osób potencjalnie zagrożonych  uzależnieniem) – liczba odbiorców – 120 osób

 

Organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół – projekt skierowany do młodzieży (osób potencjalnie zagrożonych  uzależnieniem) – liczba odbiorców – 1514 osób

 

Organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół – projekt skierowany do nauczycieli i pracowników innych – liczba odbiorców 149 osób

 

 

Organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół – projekt skierowany do rodziców  – liczba odbiorców 63 osoby

 

Fred Goes Net – dla młodzieży / 124 osoby i rodziców / 202 osoby

 

Quo Vadis – dla młodzieży/ 120 osób i rodziców / 20 osób

 

Profilaktyka selektywna Masz wybór – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 154 osoby

 

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej  – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 25 osób

 

Obronię siebie – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 225 osób

 

Świetlica środowiskowa Nasze Miejsce przy Poradni Monar w Bartoszycach  – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 82 osoby

 

Superwizje jako czynnik chroniący w pracy grup zawodowych związanych z profilaktyką i pomocą – projekt skierowany do nauczycieli i pracowników innych instytucji – liczba odbiorców 39 osób

 

Ochrona Zdrowia i Promocja Zdrowia  – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 1320 osób

 

Profilaktyka poprzez wartości „Wolność i godność. Wybieram, nie biorę” – projekt skierowany do młodzieży (osoby potencjalnie zagrożone uzależnieniem) – liczba odbiorców 638 osób

 

Profilaktyka poprzez wartości „Wolność i godność. Wybieram, nie biorę” – projekt skierowany do rodziców – liczba odbiorców 80 osób

 

Profilaktyka poprzez wartości „Wolność i godność. Wybieram, nie biorę” – projekt skierowany do nauczycieli i pracowników innych instytucji  – liczba odbiorców 19 osób

 

silhouette-3699939_1920SZKOLIMY różne grupy zawodowe w szczególności: lekarzy psychiatrów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów terapii uzależnień i psychologów w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

 

PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT

run runWiększość placówek Stowarzyszenia Monar realizuje programy profilaktyki poprzez sport , skoncentrowane na promowaniu bezpiecznego i zdrowego stylu życia, motywowaniu do samorozwoju i eliminowanie niekonstruktywnych postaw. Członkowie społeczności terapeutycznych w całej Polsce uczestniczą w różnych lekkoatletycznych imprezach plenerowych, mistrzostwach Polski w piłce nożnej itp.

 

 

 

 

 

PLENEROWE PUNKTY KONSULTACYJNE

face profiStowarzyszenie Monar specjalizuje się w prowadzeniu plenerowych działań profilaktycznych w postaci mobilnych punktów konsultacyjnych dla osób używających substancji psychoaktywnych i/lub  osób uzależnionych. Od wielu lat współpracujemy w tym zakresie z organizatorami imprez ogólnopolskich , w tym festiwalu Pol’and’Rock (dawniej Przystanek Woodstock). W punktach konsultacyjnych można dowiedzieć się również  jak ograniczyć ryzyko podczas zażywania substancji psychoaktywnych, jak zmienić sposób zażywania na bardziej bezpieczny, ograniczyć lub całkowicie zerwać z zażywaniem albo innymi zachowaniami nałogowymi. Zapewniamy bezpieczną i przyjazną przestrzeń, w której można porozmawiać z nami o wszystkim, w atmosferze akceptacji i szacunku.