Co robimy

Markot Ełk – Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w okresie od 01.08.2021r. do 31.12.2021r. realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021” Całkowita wartość zadania wynosi: 77.100,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł  pochodzi ze środków budżetu Państwa. Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Terapeutów ds. uzależnień, Lekarza psychiatry, Prawnika, Terapeuty zajęciowego, Pracownika socjalnego i Asystenta Osoby Bezdomnej przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia możliwości powrotu do społeczeństwa, rozwoju społeczno-zawodowego i edukacji.