Co robimy

Działania terapeutyczne i pomocowe

 Leczymy osoby uzależnione od narkotyków

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa, otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Można skorzystać z programów edukacyjnych, terapii indywidualnej i grupowej. W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

Osoby uzależnione od narkotyków mogą skorzystać z terapii stacjonarnej w ośrodkach rehabilitacyjnych MONAR. Stowarzyszenie prowadzi ponad trzydzieści takich ośrodków. Każdy z nich ma własny program autorski, opierający się jednak na ogólnie przyjętej w Monarze metodzie społeczności terapeutycznej. Programy dostosowane są do wieku osób potrzebujących pomocy (są ośrodki dla dzieci i młodzieży do lat 19, ośrodki dla młodzieży starszej w wieku 19-25 lat i dla osób dorosłych). Terapia w ośrodkach trwa od pół roku (w przypadku programów krótkoterminowych) do półtora, a czasem nawet dwóch lat (w programach średnio i długoterminowych). Pobyt w ośrodkach jest dobrowolny, ale przyjmowane są także osoby z nakazem sądowym lub osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w stosunku do których sąd orzekł zamianę kary pozbawienia wolności na pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym.

W placówkach Stowarzyszenia MONAR mogą też uzyskać pomoc osoby uzależnione, które mają za sobą wielokrotne, nieudane próby leczenia w ośrodkach stacjonarnych (takie osoby przyjmuje krakowski Dom GWAN). Wszystkie placówki specjalistycznej pomocy osobom z problemem narkotykowym (poradnie, ośrodki stacjonarne) oferują również wszechstronną pomoc rodzinom i partnerom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. W niektórych ośrodkach, zwłaszcza tych dla nieletnich, uczestniczenie w terapii jest obowiązkowe.

Redukcja szkód

Ponadto MONAR prowadzi programy niskoprogowe dla osób zażywających narkotyki, ukierunkowane na poprawę ich sytuacji zdrowotnej i socjalnej oraz programy redukcji szkód spowodowanych używaniem narkotyków, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa HIV, HCV i innych chorób zakaźnych, oraz kryminalizacji. Wybrane placówki Stowarzyszenia MONAR prowadzą programy redukcji szkód, oferując przede wszystkim poradnictwo prozdrowotne, edukację i informację oraz wymianę igieł i strzykawek.

Pomagamy osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS

Wszystkie poradnie i ośrodki Stowarzyszenia MONAR świadczą pomoc osobom seropozytywnym i chorym na AIDS. Zainteresowanym terapią retrowirusową pomagamy nawiązać kontakt z poradniami szpitali zakaźnych i rozpocząć leczenie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z wszystkimi specjalistycznymi placówkami zajmującymi się leczeniem osób żyjących z HIV. Prowadzi też edukację prozdrowotną oraz poradnictwo dla rodzin i partnerów osób żyjących z HIV.

Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem „Solidarni Plus”. Obie organizacje zawsze rozwijały się równolegle, dzięki nieustannej wymianie doświadczeń w zakresie pomocy osobom uzależnionym, zakażonym HIV i chorym na AIDS. „Ojciec” MONARu, Marek Kotański, był założycielem i wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia „Solidarni Plus”. Obecnie nasza współpraca ma na celu zapewnienie pacjentom obu stowarzyszeń opieki bądź leczenia w specjalistycznych placówkach należących zarówno do MONARU jak i do „Solidarnych Plus”. Przywiązujemy także dużą wagę do rozwijania metod readaptacji społecznej grup marginalizowanych.