Co robimy

Szkolne Superwizje

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty. Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat.
Oferta programu obejmuje:
1. Możliwość korzystania z nieodpłatnych superwizji prowadzonych przez superwizorów Stowarzyszenia MONAR – w jednej szkole, program obejmie 5 sesji  superwizyjnych (po 5 godz. lekcyjnych każda), organizowanych w danym roku szkolnym dla grupy min. 15 nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 13-16 lat. Możliwe jest też stworzenie jednej grupy z nauczycieli z różnych gimnazjów (placówek). Sesje superwizyjne odbywać się będą na terenie danej szkoły lub w miejscu ustalonym przez uczestników.
2. Bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowych „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą” organizowanych na terenie każdego województwa, poświęconych skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela.
3. Bezpłatny przewodnik do pracy wychowawczej i profilaktycznej opracowany przez doświadczonych specjalistów i obejmujący praktyczne wskazówki, scenariusze i porady przydatne w codziennej pracy nauczyciela (obecnie publikacja jest na etapie opracowywania).
Nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie poprzez uczestnictwo w superwizjach i konferencjach.

 

Informacje o realizatorach projektu

1. Jolanta Łazuga-Koczurowska. Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, była stypendystką Massachussetts University (USA), posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Uniwersytetu w San Diego (Kalifornia, USA), współpracowała z Radą Europy. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest założycielką pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w Gdańsku, oraz autorką prowadzonego tam programu terapii. Oraz wielu programów dotyczących profilaktyki adresowanych głównie do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny terapii i profilaktyki uzależnień oraz wielu referatów i prezentacji przedstawionych podczas sympozjów i konferencji na całym świecie.
2. Marek Grondas. Specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar ds. Leczenia, Terapii i Rehabilitacji, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, wykładowca w Uniwersytecie Łódzkim. Autor ok. 40 artykułów i książek
3. Marcin J. Sochocki. Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR. Socjolog, autor i współautor licznych projektów badań społecznych (ilościowych i jakościowych) dotyczących ewaluacji programów edukacyjnych i profilaktycznych. Autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych i ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych na temat m.in.: edukacji szkolnej i profilaktyki.
4. Piotr Adamiak. Od 1984 r. terapeuta uzależnień, od roku 1997 kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzi superwizje zespołów terapeutycznych pracujących z osobami uzależnionymi. Autor i realizator wielu programów szkoleniowych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi.
5. Dariusz Bełdowski. Specjalista terapii uzależnień, doświadczony realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych Od wielu lat kieruje Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Legnicy.
6. Wioletta Gadowska. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, doświadczony realizator programów edukacyjnych, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Monar we Wrocławiu i Milejowicach.
7. Tomasz Hormański. Socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator programów profilaktycznych. Pracuje jako terapeuta w Ośrodku MONAR w Zbicku pod Opolem.
8. Leszek Iwaniak. Pedagog, certryfikowany specjalista terapii uzależnień, doświadczony realizator wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych, zastępca kierownika Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Puławach.
9. Mariusz Kajda. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, dyrektor Ośrodka MONAR w Krakowie. Doświadczony szkoleniowiec, realizator wielu programów profilaktycznych i edukacyjnych.
10. Józef Leśniak. Certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzi superwizje zespołów terapeutycznych pracujących z osobami uzależnionymi. Autor i realizator programów z obszaru profilaktyki uzależnień m. innymi długoterminowego programu szkoleń młodzieży gimnazjalnej pt. „Liderzy Młodzieżowi”, prowadzonego we współpracy z Czechami i Niemcami. Założyciel i wieloletni kierownik jeleniogórskiej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
11. Agnieszka Michalska. Socjolog, specjalista terapii uzależnień. Od 2000 r. pracuje w poradni MONAR. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej, jest także realizatorką programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Jest koordynatorem programu wczesnej interwencji terapeutycznej pod nazwą „Antyramy”.
12. Joanna Nowak. Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizatorka wielu programów terapeutycznych i profilaktycznych, pracuje w ośrodku dla dzieci i młodzieży MONAR w Ozorkowie.
13. Ilona Piniaś. Psycholog kliniczny, doświadczony terapeuta, pracuje w Ośrodku MONAR w Zbicku koło Opola.
14. Katarzyna Sobczak. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, doświadczony szkoleniowiec i terapeuta od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi praktyki i staże zawodowe. Jest zastępcą dyrektora w OLTiRU MONAR dla dzieci i młodzieży w Gdańsku oraz kierownikiem Poradni Rodzinnej MONAR. Członkini zespołu szkoleniowego PFST.
15. Kinga Sochocka. Pedagog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych m.in. w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną w Warszawie. Od kilku lat opracowuje, realizuje i koordynuje projekty edukacyjne dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz projekty profilaktyczne dla różnych grup odbiorców. Autorka licznych publikacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów z zakresu profilaktyki.
16. Marta Stefaniak-Łubianka. Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek filologia słowiańska) oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Realizator wielu programów profilaktycznych, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu.
17. Helena Strzałkowska. psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor Stowarzyszenia MONAR,  autor i realizator wielu programów profilaktycznych m.in. trener programu zapobiegania narkomanii „Entre Todos” – skierowanego do uczniów –  opracowanego przez Stowarzyszenie Proyecto Hombre w Hiszpanii, doświadczony konsultant w zakresie profilaktyki szkolnej. Założyciel i dyrektor Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie – . profilaktycznej placówki współfinansowanej  ze środków  Miasta Leszna.
18. Iwona Sztajner. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, nauczyciel akademicki, twórca i realizator wielu programów profilaktycznych. Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Lublinie.
19. Barbara Tokarska. Pedagog, nauczyciel akademicki, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizatorka wielu programów terapeutycznych i profilaktycznych, pracuje w ośrodku dla dzieci i młodzieży MONAR Łodzi, jest członkiem zespołu szkoleniowego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.
20. Anna Wierzchoń. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzaleznień, kierownik Poradni MONAR w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, certyfikat SPP do prowadzenia profilaktyki uzależnień, certyfikat prowadzenia grup dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
21. Jagoda Władoń. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, doświadczony szkoleniowiec i terapeuta od ponad 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi , kieruje obecnie ośrodkiem dla osób uzależnionych w Wyszkowie.
22. Dariusz Boryczka. Pedagog, terapeuta uzależnień, od 15lat pracuje w oddziale dla osób dorosłych w Milejowicach. Realizator programów profilaktycznych i edukacyjnych. Z-ca dyrektora ośrodka leczenia terapii i rehabilitacji Monar we Wrocławiu i Milejowicach. Założyciel i prezes Fundacji na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z wirusem HIV.
23. Kazimiera Gąściora-Zakrzewska. Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu.  Od 15 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Od 2009 r. kierownik oddziału dla dorosłych Monar w Milejowicach.
24. Izabela Kozłowska. Pedagog, specjalista terapii uzależnień. Od 8 lat pracuje w Ośrodku MONAR  dla  dzieci i młodzieży w Gdańsku. Realizator programów profilaktycznych (m.in. „Lepsza adrenalina niż amfetamina”, „Laboratorium wiedzy pozytywnej” i inne). Od kilku lat pracuje w Rodzinnej Poradni MONAR.
25. Agata Hoffman–Kauc. Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od 17 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Realizator wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych w ramach współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Uzależnień CEDR. Członek PTP. Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Ośrodku MONAR we Wrocławiu.

26. Beata Drychta. Magister pedagogiki specjalnej, nauczyciel mianowany, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny(certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej). Uczestniczyła w licznych seminariach superwizyjno-naukowych realizowanych przez psychoanalityków i psychoterapeutów szkoleniowych oraz superwizorów PTPP.

Konferencje:

Termin: 20.03.2018 godz. 12:00 (11:30 rejestracja uczestników)
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodzi, ul. Królewska 13/15
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji: monarlodz@gmail.com

Termin: 23.04.2018 r. od godz. 9:00 do 16:00.
Miejsce: Klub Nauczyciela przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, ul. Jordana 17
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji: legnicaporadnia@monar.org

Termin: 25.04.2018 od godz. 10:00
Miejsce: Lublin, hotel Focus, Al. Warszawska 109
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji: edukator@vp.pl

Termin: 26.04.2018 od godz. 10:00 Miejsce: Lublin, hotel Focus, Al. Warszawska 109
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji: edukator@vp.pl

Termin 1: 27.04.2018 Termin 2: 11.06.2018
Miejsce: Hotel Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II, Kraków
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji: superwizje@onet.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Niezbędnikiem Szkolnego Profilaktyka:

Niezbędny poradnik wersja online               

 

 

„Szkolne superwizje” (2016–2018) – projekt Stowarzyszenia MONAR finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

men-lewe-z-godlem