Co robimy

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim jest uczestnikiem X edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację dbamy o zdrowie.

Celem wspólnego projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii.

Dodatkowym celem projektu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

Więc na temat Konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty.