Co robimy

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym kryzysem bezdomności – edycja 2023

We wrześniu 2023 roku Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku podpisało umowę o dofinansowanie zadania, które w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2023r. w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów działających w sferze spraw społecznych pod nazwą: ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2023″ realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym kryzysem bezdomności – edycja 2023” dofinansowanego z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. 

Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Prawnika, Lekarza Psychiatry, Terapeuty Uzależnień, Psychologa, Pracownika Socjalnego przyczynia się bezpośrednio do zapewnienia możliwości powrotu do społeczeństwa, rozwoju społeczno-zawodowego i edukacji mieszkańców schroniska.

Całkowita wartość zadania wynosi: 79.150,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł pochodzi ze środków budżetu Państwa.