Co robimy

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA oni wy my małe logoTerapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+.

Zmiany kulturowe, społeczne i polityczne są naturalnym zjawiskiem i co oczywiste, wpływają na nasze funkcjonowanie. W dobie dzisiejszych czasów żyjemy w świecie skrajności. Z jednej strony, mamy prawie nieograniczony dostęp do informacji, poruszamy się w świecie różnorodności, co inspiruje do zadawania pytań, szukania odpowiedzi, stwarza szansę na poszukiwanie własnej tożsamości. Z drugiej strony obserwujemy wzmacnianie uniwersalizmu, silne zakorzenienie w religii, tradycyjnym modelu rodziny, co powoduje obawy przed dawaniem sobie prawa do indywidualności, możliwości samostanowienia. To, co inne stwarza poczucie zagrożenia, obawę przed brakiem akceptacji, odrzuceniem.

Dla osób zajmujących się pomaganiem jest to wyzwanie. Nie żyjemy oderwani od rzeczywistości, żyjemy w społeczności, mamy własny, określony system wartości i przekonań.

Ważne, aby był on pomostem na drodze pomagania a nie barierą. Jako ludzie mamy te same

potrzeby, ale każdy z nas jest inny i ma prawo do swojego rozumienia, przeżywania i sposobów ich zaspokajania. Co więcej, żyjemy w czasach, w których szeroko pojęte uzależnienia są coraz bardziej powszechne, ponieważ są sposobem radzenia sobie z problemami. Dlatego podstawową kwestią pomagającego jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję pełni alkohol, narkotyki, hazard itd. w życiu danej osoby, innymi słowy, z jakimi problemami próbuje sobie poprzez zachowania nałogowe porazić.

 

Do grupy osób, których potrzeby z uwagi na specyficzną sytuacje życiową uznaliśmy za specyficzne, zaliczyliśmy:

 

1) kobiety, w tym matki z dziećmi, z uwagi na szczególny rodzaj problemów związanych z funkcjonowaniem w rolach, między innymi macierzyńskich i potrzebę

uwzględnienia tych aspektów ich w procesie terapii;

2) dzieci i młodzież, ponieważ często z ich perspektywy nie ponoszą szkód związanych z używaniem środków odurzających, dlatego w terapii warto wskazywać możliwości rozwoju, niż koncentrować się na konsekwencjach uzależnienia;

3) LGBTQiA+ z uwagi na małą znajomość potrzeb tych osób oraz zagadnień związanych z ich

funkcjonowaniem psychoseksualnym i społecznym.

 

Ogólnopolska konferencja dla specjalistów terapii uzależnień oraz specjalistów związanych z pomocą psychologiczną, medyczną i społeczną to odpowiedź na powyższe potrzeby szkoleniowe kadry terapeutycznej. Tematyka konferencji koncentrowała  się wokół terapii uzależnień i wsparcia psychologicznego dla grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQIA+, w tym:
– skutecznej komunikacji z osobami z grup specyficznych w kontekście terapii uzależnień i psychoterapii
– pracy z osobami DDA/DDD ze środowisk LGBTQIA+
– stacjonarnej i ambulatoryjnej terapii uzależnień dla osób z grup specyficznych, w tym kobiet, kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży
– zjawiska chemsex

Prelegenci:

prof.. Zbigniew Izdebski Justyna Bułdys
Leszek Kapler Anita Harris
dr Daniel Bąk Julie Schamp
dr Renata Pijarowska Magdalena Dietrich
Pauline McKeown Tomasz Hormański
Monty Moncrieff Jamie Willis

 

Termin konferencji: 24-25 listopada 2017
Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto
Rejestracja: www.oniwymy.pl

 

Fotorelacja autorstwa Grzegorza Janoszki:

CSC_0096 CSC_0155 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0118 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0129 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0162

Film autorstwa Katarzyny Buda:

Oni Wy My – ABC pomocy

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

ministerstwo zdrowialogo KBPN_pol           logo monar