Co robimy

Schronisko Markot w Ełku z dofinansowaniem Gminy Miasta Ełk

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w ramach otwartego konkursu ofert pt. : ,,Profilaktyka uzależnień od alkoholu skierowana do osób bezdomnych z miasta Ełku w roku 2024″ podpisało umowę o realizację zadania publicznego pt.„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu dzięki udzieleniu schronienia osobom uzależnionym z miasta Ełku w Stowarzyszeniu MONAR – Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku”, które finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Ełk.

W ramach zadania schronisko w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zapewnia pełną i całodobową gotowość przez okres 12 miesięcy 2024 roku do przyjęcia 15 osób w miesiącu będących w kryzysie bezdomności z ostatnim stałym zameldowaniem na terenie gminy-miasta Ełk. Powyższe działania realizowane są w formie zapewnienia warunków bytowych, opieki, integracji i aktywizacji społecznej. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami osoby w kryzysie bezdomności uzyskają wsparcie w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez dostęp do specjalistycznej kadry, w tym m.in specjalisty terapii uzależnień, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego oraz opiekunów osób w kryzysie bezdomności.

Wartość finansowanego zadania wynosi: 285 480,00 zł